Binecuvantarea/ ARTA BINECUVANTARII

      Lumea există, dintr-un anumit punct de vedere, pentru a ne trezi credinţa în Dumnezeu. Arta Binecuvântării este primul pas esenţial pe care fiinţa umană îl poate face către Dumnezeu. Dacă la început Arta Binecuvântării ne trezeşte credinţa în Dumnezeu, prin practica perseverentă a acestei extraordinare metode spirituale ne putem „topi” în Dumnezeu, fuzionând plenar cu El. Această iniţiere este unică la nivel planetar şi, considerăm noi, este o revelaţie extraordinară pentru întreaga umanitate.

La început, este suficient să credem că există Dumnezeu, sau măcar să avem deschiderea lăuntrică pentru a practica Arta Binecuvântării. Atât este suficient pentru ca acest „grăunte” de la care pornim să reveleze, prin Arta Binecuvântării, atunci când va încolţi, o splendoare copleşitoare. Atunci când vom ajunge să fuzionăm extatic cu Dumnezeu, vom înţelege că EL este Totul, El este singurul care există cu adevărat. În stare de extaz spiritual,  nu vom mai vedea nimic decât pe Dumnezeu, vom uita şi de noi înşine, pentru că Dumnezeu e totul. Arta Binecuvântării ne face să înţelegem că momentele de Graţie Divină sau inspiraţie nu sunt întâmplătoare. Ele sunt expresia necesităţii şi pot fi declanşate exact când dorim ca o consecinţă a Artei Binecuvântării.

Energia Binecuvântării provine din Energia Divină Supremă, şi asupra noastră se revarsă atunci Graţia Supremă, provenind din Spiritul Divin Suprem care există dincolo de cele trei lumi (fizică, astrală, cauzală).

Cheia fundamentală a Artei Binecuvântării

Arta Binecuvântării face să se reverse în ființa umană Energia Divină Supremă care se află dincolo de existență și nonexistență. Această energie provine chiar din sfera atotputernică a Spiritului Infinit Etern al lui Dumnezeu Tatăl și nu există nimic în întregul Macrocosmos care să fie egal cu ea sau mai presus decât ea. Energia divină supremă este atotputernică, omniprezentă, eternă și ei i se subordonează totul în cele trei lumi. Ființa care o descoperă plenar înțelege că totul este inclus în ființa macrocosmică a lui Dumnezeu și prin urmare nu există nimic în afara lui Dumnezeu Tatăl. Această Energie ne conduce la Unica Realitate Eternă, ne revelează adevărul spiritual cel mai înalt în legătură cu manifestarea ultimă a Spiritului Etern a lui Dumnezeu.

Fluxul Energiei Divine care se revarsă în noi prin practica Artei Binecuvântării, chiar dacă este anemic la început, ne ajută să transcendem gradat Maya (iluzia care este rădăcina tuturor plăcerilor și suferințelor), ne impulsionează să trăim o viață pură, spirituală, benefică. Energia Divină Supremă ne ajută să ne detașăm de tot ceea ce ne înlănțuie, ne face să descoperim înțelepciunea divină neafectați de vârtejul vieții, conducându-ne gradat către eliberarea spirituală. Ea ne învață că fiecare ființă este o manifestare divină și astfel face să crească în noi și să fie mai mereu prezente în viața noastră iubirea, compasiunea, iertarea, nonviolența, dorința de a-i ajuta pe ceilalți.(…) Poate cel mai important aspect pentru începători este faptul că prin arta binecuvântării oricine se poate convinge direct și nemijlocit, în propria sa ființă, de faptul că Dumnezeu există cu adevărat.

Pentru orice ființă umană care are deschiderea lăuntrică de a practica Arta Binecuvântării, aceasta se dovedește a fi o practică ce necesită un efort lăuntric ce le depășește pe celelalte, dar este totodată mai eficientă. Ea ne face să-i iubim și să-i ajutăm pe cei nefericiți prin acte dezinteresate, pentru că prin toți ceilalți Îl iubim pe Dumnezeu.

Arta Binecuvântării, consecvent practicată, duce la maturizare spirituală, ceea ce face să apară momentul în care ne întâlnim ghidul spiritual . Această întâlnire are loc prin jocul divin al necesității proprii. Învățătura ghidului spiritual se va adecva necesităților noastre, iar noi vom avea maturitatea necesară de a pune în practică aceste învățături.

În mod evident pentru fiecare dintre noi, Arta Binecuvântării va declanșa cât mai des momente de sincronicitate. Sincronicitatea este în realitate expresia tainică a omniprezenței lui Dumnezeu.

În concluzie, putem spune că Arta Binecuvântării este o cale spirituală directă, totală, lipsită de artificii, către Dumnezeu. Ea face să dispară orice urmă de teamă și îndoială și ne va ghida prin ea însăși indicându-ne calea de urmat: să ne dăruim umanității, să evoluăm în simbioză cu umanitatea, să ne deschidem plenar sufletul și întreaga ființă față de Dumnezeu.

Liberul arbitru cu care este înzestrată fiinţa umană este un dar divin pe care însă trebuie să ştim să-l folosim. Prin el suntem liberi să facem tot ce vrem, dar trebuie să ştim că nu tot ne este permis. În Arta Binecuvântării, omul care-l imploră pe Dumnezeu este cel care propune, şi la scurt timp după aceea Dumnezeu este cel care dispune. Cu cât egoul este mai mic, cu atât intensitatea energiei supreme divine pe care o primim prin chakra coroana (centrul de forţă din creştetul capului) în timpul binecuvântării este mai mare. Răspunsul divin pe care îl primim fiecare dintre noi când practicăm Arta Binecuvântării este o modalitate de testare a stării de egoism care ne caracterizează, cu condiţia să fim sinceri cu noi înşine şi să nu ne minţim.

Efectele Binecuvântării

-manifestarea prin noi a Energiei Divine, ceea ce ne pune în contact cu eternitatea, -atotputernicia, sacrul, extazul divin, libertatea spirituală, Împărăţia Tatălui Ceresc, misterele jocului divin, iubirea pură şi copleşitoare, intuiţia spirituală a existenţei lui Dumnezeu;

-conferirea credinţei în miracole;

Binecuvântarea este o manifestare a dialogului cu Dumnezeu şi a nevoii de Dumnezeu, nevoia frenetică de El este foarte plăcută lui Dumnezeu şi constituie primul pas către religia totală, completă, fără intermediari.

-înţelepciunea divină;

-vindecări miraculoase;

-trezirea sufletului;

-amplificarea câmpului “psi“ benefic;

-atingerea stării de linişte;

-inducerea asupra persoanelor din vecinătate a unor trăiri benefice şi asupra obiectelor din vecinătate a unor energii armonizatoare;

-apariţia puterilor paranormale benefice;

-relaxare, liniştirea minţii;

-intuiţii, premoniţii, extaz;

-apariţia unor stări de vindecare la nivel energetic, declanşarea unor procese de refacere a potenţialului bioenergetic;

-stări benefice de transă;

-vindecarea paranormală ;

-apariţia viselor lucide;

-accelerarea evoluţiei spirituale;

-manifestarea a nenumărate fenomene de sincronicitate.

Toate aceste efecte apar la cel care realizează cu perseverenţă Arta Binecuvântării, pentru că nu trebuie să uităm nici o clipă că acela sau aceea care realizează Arta Binecuvântării pentru alte fiinţe umane este la rândul lui (ei) binecuvântat(ă), deoarece toată energia divină este vehiculată prin fiinţa sa. Efectele apar, nuanţat şi specific, şi la persoanele care sunt binecuvântate. Un efect inedit al binecuvântării este şi armonizarea, uneori miraculoasă, a relaţiilor interumane (cu fiinţele pe care le binecuvântăm).

Tehnica de execuţie:

Ne interiorizăm mental şi sufleteşte ;

Atitudinea interioară este esenţială: ne orientăm atenţia, sufletul şi afectivitatea numai către Dumnezeu Tatăl;

Ne focalizăm atenţia la nivelul lui Chakrei Inimii (sau zona din mijlocul pieptului) şi Chakrei Coroana (sau zona din creştetul capului) simultan. Simţim o stare de înălţare, stare de afectivitate euforică unică, infinit nuanţată;

Rostim astfel încât să o simţim cu toată fiinţa, urmatoarea formula:

“Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor plină/plin de umilinţă, dacă această fiinţă umană având numele de … (prenumele persoanei- toate prenumele dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-o, revărsând asupra ei, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin.“

Poziţia indicată pentru execuie este în picioare, cu spatele drept, cu mâna dreaptă cât mai relaxată, îndoită în sus. Palma mâinii drepte este la aproximativ 20 cm de umăr; degetele sunt desfăcute, uşor curbate ca pentru a prinde o minge. Această poziţie trebuie luată încă de la început. Această poziţie este indicată pentru binecuvântarea unei fiinţe umane care se află lângă noi (fără a o atinge!) sau pentru binecuvântarea unui grup mic de fiinţe umane, aflat în faţa noastră, la o distanţă  mică de noi.

Este foarte important ca brațul și degetele mâinii drepte să fie relaxate!

În principiu, este bine ca atât cel binecuvântat cât și cel prin care se realizează binecuvântarea să fie atunci în picioare. în ceea ce-l privește pe cel care realizează binecuvântarea (sau autobinecuvântarea) acestă poziție, care reflectă o anumită stare de respect față de Dumnezeu, este imperios necesară. Desigur că noi putem binecuvânta o ființă care nu știe că noi atunci realizăm o binecuvântare pentru ea, sau o ființă foarte bolnavă, sau pe cineva despre care nu știm unde este și ce face. în aceste situații este evident că nu îi putem impune acelei persoane să se ridice în picioare.

În cazul în care vrem să binecuvântăm o ființă dragă aflată la distanță, trebuie să ne gândim la ea, să ne-o imaginăm mental, să-i vizualizăm chipul. în cazul unui grup urmărim să vizualizăm chipul fiecărui membru al grupului. Nu contează distanța la care se află persoana sau grupul pe care dorim să le binecuvântăm.

În viața de zi cu zi nu trebuie să ezităm niciodată să realizăm Arta Binecuvântării în diferite situații de viață, în care dorim să ajutăm o altă ființă umană, sau atunci când suntem cuprinși de compasiune la vederea unei persoane în suferință, sau dacă vrem să detensionăm o situație conflictuală etc. în aceste situații speciale, în care dorim să realizăm Arta Binecuvântării, dar nu ne putem retrage în intimitate pentru a face acesta, vom schița discret poziția mâinii, orientând palma către ființa pe care o binecuvântăm. Vom urma toate etapele, inclusiv rostind mental formulele de binecuvântare, dar pentru a nu-i șoca pe cei din jur vom putea face aceasta numai atunci cu ochii deschiși. Vom închide ochii doar în etapa inițială în care trebuie să ne orientăm privirea interioară spre creștetul capului.

Realizând zilnic Arta Binecuvântării îi putem înţelege pe ceilalţi mult mai bine şi astfel ne va fi mult mai clar cum putem să-i ajutăm.

Precizări foarte importante:

Dacă persoana binecuvântată nu este în faţa noastră, vom orienta palma mâinii drepte către în sus, venind cu ea mai aproape de umăr sau chiar deasupra umărului drept în această situație.

Pentru grupuri mari de persoane (mai mult de 50 de persoane) sau care se află la mare distanță de noi, întindem mâna în față.

În cazul autobinecuvântării mâinile rămân pe lângă corp, şi ne vom rezuma la a spune: „Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor plină/plin de umilinţă, dacă cea/cel care te roagă acum, având numele de (prenumele dvs.-toate dacă sunt mai multe) merită,  miluieşte-o, revărsând asupra ei,  Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin.“ .

Apoi, cu ochii închişi, ne orientăm privirea într-un uşor strabism convergent în sus, către chakra coaroana;

Când se declanşează fluxul de Energie Divină şi se scurge în trup, privirea coboară şi revine la o atitudine normală, ochii rămânând închişi;

Simultan vom urmări să percepem cu ochii minţii ce se petrece în noi şi prin noi;

Conştientizăm cum fluxul de Energie Divină, pătrunzând prin creştet de sus în jos, ne inundă întreaga fiinţă, apoi o parte din ea se scurge prin braţul nostru drept în fiinţa pe care o binecuvântăm (în cazul Autobinecuvântării întreaga energie rămâne în noi).

Conştientizăm, urmărind să fim cât mai atenţi la cele cinci faze ale manifestării fluxului de Energie Divină:  declanşarea în crescendo; atingerea unui maxim; diminuarea progresivă; sfârşitul; efectele globale.

După ce se încheie cele cinci faze mâna se lasă în jos.

   Dacă fiinţa asupra careia dorim sa dirijăm binecuvantarea, nu merită să primească acest dar divin, conform formulei de binecuvântare, atunci nu apare nimic, fluxul de energie nu se declanşează.

În final îi mulţumim lui Dumnezeu (rugăciunea de mulţumire nu este necesar să fie rostită după fiecare binecuvântare, ci doar în final):

“Îţi mulţumesc Tată Ceresc, că mi-ai permis să devin vasul manifestării Graţiei Tale Divine.” 

Binecuvântarea este mai mult decât o rugăciune, căci în rugăciune putem greşi cerându-I lui Dumnezeu anumite lucruri. Prin Binecuvântare Dumnezeu ne dă exact ceea avem nevoie, în cazul autobinecuvântării sau respectiv ceea ce au nevoie cei binecuvântaţi. Arta Binecuvântării ne angrenează liberul arbitru. Doar dacă cerem, putem primi: „Dumnezeu ne dă, dar nu ne pune în traistă”!

      Se pot binecuvânta şi case, locuri, obiecte, alimente, situaţii, acţiuni, caz în care vom modifica formula de binecuvântare. Către orice poate fi dirijată Energia Spiritului lui Dumnezeu, căci în toate poate apărea îndumnezeirea.

Observaţii suplimentare

Prin Arta Binecuvântării putem spune că aflăm adevărata „părere” pe care o are Dumnezeu despre fiinţa pe care o binecuvântăm, putându-ne astfel corecta eventualele idei aberante pe care le avem despre anumite fiinţe. Energia care se manifestă de fiecare dată când practicăm Arta Binecuvântării are specificitatea persoanei pentru care facem binecuvântarea, ceea ce arată că Dumnezeu ne dă întotdeauna ceea ce ne trebuie. Această energie are un efect purificator care purifică atât fiinţa care realizează binecuvântarea, cât şi fiinţa binecuvântată, dar chiar şi mediul prin care se propagă. Putem folosi oricând această modalitate spirituală pentru a cere ajutor de la Dumnezeu Tatăl, pentru noi sau pentru alte fiinţe. În rugăciune mai putem greşi, cerându-i lui Dumnezeu anumite lucruri, dar în binecuvântare nu putem greşi niciodată.

Arta Binecuvântării poate fi folosită în toate lumile, căci ea nu se uită după ce părăsim planul fizic. Dacă vrem să cerem ajutorul lui Dumnezeu, putem practica Arta Binecuvântării şi după moartea noastră fizică, cu condiţia să nu ajungem în lumile infernale în care nu merităm s-o primim. Atât fiinţele vii cât şi cele dragi decedate (aflate în alte planuri de existenţă) pot fi binecuvântate (este întocmai ca şi rugăciunea, jertfa de lumină, parastasul ş.a. făcute pentru ele).
Binecuvântarea se poate realiza şi pentru persoane care au părăsit planul fizic, dar formularea diferă dacă persoana este în această lume sau nu. Dacă persoana a părăsit această lume formula devine: „…dacă această fiinţă umană care a avut numele de…” (întrucât după părăsirea acestei lumi nu mai păstrăm aceeaşi identitate cu cea avută în lumea fizică).

În cazul binecuvântării repetate a aceleiaşi fiinţe, realizată în momente diferite, vom remarca faptul că efectele diferă de la o binecuvântare la alta. Putem observa astfel transformările pe care binecuvântarea le-a produs în fiinţa pe care noi dorim să o ajutăm.

Nu trebuie să avem prejudecăţi referitor la răspunsul lui Dumnezeu, pentru că acesta este de nedescris şi de neînchipuit. În urma binecuvântării se transformă în calitate şi intensitate relaţiile dintre cel care realizează binecuvântarea şi cel care este binecuvântat. Cel care face binecuvântarea este la rândul său binecuvântat, pentru că energia divină supremă este vehiculată prin fiinţa sa.
sursa: Arta binecuvantarii – YogaEsoteric.net

– fragment-

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.